Member Information By State

S.N Photo position Name Email Contact No State
1 Committee Member RameshKumar Vaviya 9930606045 vaviyaprint@gmail.com Lower Parel, Mumbai , Maharashtra
2 TELENGANA STATE PRESIDENT R. NIYAM. RAJ +919741880486 Niyamrajking@gmail.com Ghatkopar, Mumbai , Maharashtra
3 committee member KRUNAL .P. PATEL 9819303399 krunalpatel231@gmail.com Ghatkopar, Mumbai , Maharashtra
4 committee member HARSHITA .N.JOISAR 9664308205 hrfofindia@gmail.com Ghatkopar, Mumbai , Maharashtra
5 committee member ROSHAN.N.JOSHI 9769157591 hrfofindia@gmail.com Ghatkopar, Mumbai , Maharashtra
6 ANDHERI[E] PRESIDENT JIMMY.B.MILLIMORIA 9920963806 hrfofindia@gmail.com Andheri , Mumbai , Maharashtra
7 VIRAR PRESIDENT JEEVAN.K.SINGH 8652254055 hrfofindia@gmail.com Malad, Mumbai , Maharashtra
8 GOVANDI WARD PRESIDE SUBHASH.B.VARAK 7738184215 hrfofindia@gmail.c Chembur, Mumbai , Maharashtra
9 NORTH MUMBAI DISTRICT-PRESIDENT BASHIR.M.SHAIKH 9167737187 hrfofindia@gmail.com Malad, Mumbai , Maharashtra
10 MALAD [E] PRESIDENT IMRAN.T.SHAIKH CORD NO - 53 9019019586 hrfofindia@gmail.com Malad, Mumbai , Maharashtra
11 NORTH MUMBAI DISTRICT-VICE PRESIDENT MOULANA.B.SHAIKH CORD NO 0057 9167737187 hrfofindia@gmail.com Malad, Mumbai , Maharashtra
12 COR.COMMITTEE.MUMBAI-jont secretary DEVIDAS.S.BANDKAR 7506882936 hrfofindia@gmail.com Ghatkopar, Mumbai , Maharashtra
13 BANDRA COR COMMITTEE-VICE PRESIDENT SAEED ishtiyaq,a.shaikh 9167737187 hrfofindia@gmail.com Malad, Mumbai , Maharashtra
14 MUMBAI VICE PRESIDENT GHANSHYAM.V.PATEL CORD NO - 60 9819280444 hrfofindia@gmail.com Kurla, Mumbai , Maharashtra
15 NORTH EAST DIST;-YUVA VICE PRESIDENT AVIN.VINAY.GADAAVIN.VINAY.GADA 7506165327 hrfofindia@gmail.com Ghatkopar, Mumbai , Maharashtra
16 MULUND[W] PRESIDENT SUHAS.N.SHAH 9820477773 hrfofindia@gmail.com Mulund, Mumbai , Maharashtra
17 MAHARASHTRA VICE PRESIDENT pawan .m. dive 9579054301/7030662666 hrfofindia@gmail.c Masjid Bundar, Mumbai , Maharashtra
18 GHATKOPAR [W] SECRETARY JAYESH.S.REWALE 8419972741 hrfofindia@gmail.c Ghatkopar, Mumbai , Maharashtra
19 GHATKOPAR [W] PRESIDENT SACHJN.N.PEVEKAR 9022653676 hrfofindia@gmail.com Ghatkopar, Mumbai , Maharashtra
20 GHATKOPAR [W] VICE PRESIDENT RAJENDRA.L.PEVEKAR 9869308111/8879410211 hrfofindia@gmail.com Ghatkopar, Mumbai , Maharashtra
21 committee member PARAG.R.AJGAONKAR 9324786935 hrfofindia@gmail.com Dadar, Mumbai , Maharashtra
22 committee member pratap.t.bandgar 9004806677 hrfofindia@gmail.com Chembur, Mumbai , Maharashtra
23 HYDRABAD STATE PRESIDENT R. NIYAM. RAJ +919741880486 Niyamrajking@gmail.com Ghatkopar, Mumbai , Maharashtra